In deze cursus gaan we in op de verschillende aspecten van de pedagogiek in het (beroeps)onderwijs

Deze training is bedoeld voor docenten van Sivis